+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  16-17.09.2017 – Szkolenie: Jak łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną, czyli o zarządzaniu finansami (projekt OWES)

  16-17.09.2017 – Szkolenie: Jak łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną, czyli o zarządzaniu finansami (projekt OWES)

  workshop-1425446_1920

  Jak łączyć zaangażowanie społeczne z działalnością ekonomiczną, czyli o zarządzaniu finansami 

   

   

  Cel szkolenia:

  Wzmocnienie kompetencji zarządczych kadr trzeciego sektora w obszarze zarządzania finansami oraz przygotowanie uczestników szkolenia do podejmowania świadomych decyzji zarządczych dotyczących uruchomienia działalności ekonomicznej w organizacji lub jej kontynuowania z lepszym wynikiem niż dotychczas osiągany.

   

  Korzyści dla uczestników

  • Poszerzenie wiedzy na temat ekonomii społecznej i jej różnorodnych form instytucjonalno-prawnych, szczególnie w zakresie działalności odpłatnej i gospodarczej organizacji pozarządowych.
  • Uświadomienie uczestnikom, iż wybór formy prowadzenia działalności ekonomicznej jest procesem i zależy od obszarów i skali działań organizacji.
  • Zakreślenia obszaru kompetencji i wiedzy potrzebnej do uruchomienia i prowadzenia działalności odpłatnej lub/i gospodarczej
  • Nabycie podstawowego zakresu umiejętności potrzebnych do prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej (4 funkcje zarządzania: planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrolowanie)
  • Rozwój umiejętności planowania przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej
  • Poznanie podstawowych narzędzi planistycznych: Planer oraz Prove it PL!
  • Nabycie umiejętności tworzenia planów rocznych dla poszczególnych obszarów działalności (rodzajów oferowanych usług)


  Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

  – Bezpłatny nocleg
  – Wyżywienie
  – Materiały szkoleniowe
  – Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

  PROGRAM SZKOLENIA

   

  DZIEŃ I

  Wprowadzenie
  Organizacja jako system – dlaczego wszystkie elementy życia organizacji muszą być wzmacniane i jak to robić? 4 funkcje zarządzania, z podkreśleniem roli planowania, rodzajów planowania, w tym planowania finansów.
  Prezentacja, ćwiczenia, przykłady.

  Planowanie finansowe – podstawowa funkcja zarządcza w PES
  Jak planować finanse? Jak ich ich nie planować? Wyznaczenie celów finansowych dla przedsiębiorstwa społecznego. Poznanie narzędzia planistycznego służącego podejmowaniu decyzji finansowych oraz nabywanie na tej podstawie umiejętności podejmowania decyzji zarządczych opartych na analizie finansowej.
  Prezentacja, praca w grupach, dyskusja, case study

   

  DZIEŃ II

  Rola budżetu w rozwoju pomiotu ekonomii społecznej
  Wyjaśnienie podstawowych pojęć niezbędnych przy tworzeniu i pracy z budżetem oraz metodologii pracy. Planowanie budżetu rocznego oraz budżetów poszczególnych projektów i ich wzajemne relacje. Wykorzystanie narzędzi służących świadomemu i szybkiemu planowaniu finansów.
  Prezentacja, praca w grupach, dyskusja, case study

  Kontrola i monitoring finansów
  Procedury i planowanie obiegu dokumentów finansowych. Jaki powinien wyglądać prawidłowy „lot faktury” w organizacji i co musimy o niej wiedzieć. Jak ją czytać, jak odnaleźć w zapisach księgowych?
  Prezentacja, przykłady, ćwiczenia indywidualne, praca w grupach

  Odpowiedzialność za zarządzanie
  Podział odpowiedzialności za zarządzanie finansami pomiędzy zarządem, księgową i menagerami/kierownikami. Struktura funkcjonalna a zarządzanie finansami?
  Prezentacja, przykłady, ćwiczenia, dyskusja.

   

  Trenerka: Karolina Cyran Juraszek
  Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 20 lat. Doświadczony trener i menager zarządzający wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (SPO RZL, EQUAL, POKL) oraz PO FIO. W latach 2004-2008 kierownik projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” Fundacji SYNAPSIS, realizowanego w ramach IW EQUAL we współpracy z 7 partnerami, którego rezultatem jest pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo społeczne zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Projekt nagrodzony tytułem Najlepsza Inwestycja w Człowieka EFS -2007 i Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2007. Przez dwa lata kierowała systemowym projektem w ramach 1.2. PO KL, którego celem było stworzenie Zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Obecnie trener, konsultant współpracujący z wieloma organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Od 6 lat w zespole FRSO, gdzie kieruje projektami, których celem jest podniesienie kompetencji potrzebnych do zarządzania finansami w NGO. Współautorka modułu finansowego narzędzia Prove it PL do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno – ekonomicznego w przedsiębiorstwach społecznych. Pracuje także nad rozwiązaniami systemowymi na rzecz III sektora i ES. Bierze udział w pracach SKES. Włączyła się w pracę Grupy Strategicznej przygotowującej KPRES, opracowując część finansową dla Programu wraz z narzędziem kalkulacyjnym. W 2014 roku została członkiem Komitetu Sterującego Monitorującym FIO i reprezentuje w nim sektor obywatelski. Od 2015 Członek KM RPO województwa mazowieckiego oraz Komitetu Akredytacyjnego OWES przy MRPiPS. Od 6 lat lat jest też ekspertem społecznym w Konkursie Dobroczyńca Roku w kategorii wolontariat pracowniczy (ARF) oraz w Konkursie Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku (FISE).

   

   

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do dnia 12.09.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja  – Ty – My”: 90 -558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73
  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej.

   

  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

   

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.logo góra owes