+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  09.12.2017 r. Szkolenie: „Praktyczne przygotowanie nowego sprawozdania finansowego za 2017r.”

  09.12.2017 r. Szkolenie: „Praktyczne przygotowanie nowego sprawozdania finansowego za 2017r.”

  nagłówek_owes

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność odpłatną lub gospodarczą, zarejestrowanych na terenie jednego z powiatu: poddębicki, łęczycki, kutnowski, łowicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki oraz m.Skierniewice na bezpłatne szkolenie:szk gru

  „PRAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE NOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017R”

   

   

  Szkolenie odbędzie się w Łodzi

  W dniu 09 grudnia 2017 r.

  Godzina 9.00 – 16.00

   

   

  W ramach szkolenia przedstawiona zostanie niezbędna wiedza, ułatwiająca przygotowanie nowego sprawozdania finansowego w 2017r. w organizacjach pozarządowych, z uwzględnieniem modyfikacji planu kont.

  Na szkoleniu omówione zostaną najważniejsze zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych, w tym istota tworzenia rachunku zysków i strat, bilansu oraz innych dokumentów.  Szkolenie będzie wprowadzało uczestników w temat źródeł finansowania i ich ujęcia w nowym sprawozdaniu finansowym.

   

  Program szkolenia:

  Rachunkowość organizacji pozarządowych.

  Rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej.

  Różnice pomiędzy działalnością nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą.

  Ustalenie przychodów, kosztów i wyniku finansowego na działalności nieodpłatnej, odpłatanej i gospodarczej – wyodrębnienie niezbędne do stworzenia nowego sprawozdania finansowego

  Sprawozdanie finansowe za 2017r.

  Zasady przygotowania sprawozdania finansowego na bazie załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości.

  Brak możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego dla mikro jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

  Modyfikacja treści rachunku zysków i strat na podstawie załącznika nr 6, uwzględniającego przychody, koszty i wynik finansowy na  działalności statutowej i gospodarczej.

  Sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w świetle obowiązujących przepisów.

  Sprawozdanie finansowe a rozliczenie z fiskusem.

  Prowadząca: Justyna Bartosiewicz

  Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe „Menager Ekonomii Społecznej”. W 2017 roku rozpoczęła studia podyplomowe w obszarze „Profesjonalnego coachingu”.

  Justyna Bartosiewicz, jako ekspert w zakresie oceny projektów EFS POWER, posiada certyfikaty Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju potwierdzający zakończenie szkoleń i zdanie egzaminu w obszarze kwalifikowalności wydatków oraz wytycznych w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014 – 2020.

  Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.

  Trener, wykładowca i doradca.

  Jest prezesem dwóch spółek oraz Fundacji, posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim rachunkową i podatkową obsługą podmiotów ekonomii społecznej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice,. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

  Wszystkim uczestnikom zapewniamy:

  • Serwis kawowy
  • Catering
  • Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu
  • Materiały szkoleniowe
  • Indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych.

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza szkoleniowego,  przesłanie go w terminie do dnia 05.12.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja  – Ty – My”  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej aklos@wsparciespoleczne.pl

   

   

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.