+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  02.09.2017 r. Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

  02.09.2017 r. Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

   

  logologo-sws-male-kolor

  Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w imieniu organizatorów mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz administracji publicznej na  odbywające się w Łodzi, w dniu 2 września 2017 roku :

  targi

  Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej  odbędą się w ramach Mixera Regionalnego.

  Do odwiedzenia Targów zapraszamy wszystkich mieszkańców Łodzi, województwa łódzkiego oraz gości z całej Polski.

  Podczas udziału w Targach będą Państwo mieli okazję do zaprezentowania swoich usług i wyrobów szerokiemu gronu odbiorców. Targi będą także doskonałą okazją do nawiązania owocnych kontaktów i współpracy z podmiotami ekonomii społecznej zarówno z regionu łódzkiego, jak i spoza niego.

  Udział w Targach jest bezpłatny.

  Wystawcami podczas targów mogą być wyłącznie podmioty z województwa łódzkiego, natomiast do uczestnictwa w tym wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli organizacji i instytucji z całego kraju.

  Miejsce realizacji:
  Łódź, ul. Piotrkowska, pomiędzy ulicami: Piłsudskiego – Zamenhofa


  Termin i godziny organizacji:
  2 września 2017 r., w godz.: 10:00-18:00

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.07.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: Małgorzata Wlaźlak mwlazlak@wsparciespoleczne.pl ; Sylwia Książkiewicz sksiazkiewicz@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”  90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

  W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 796 141 430 lub pod wskazane wyżej adresy mailowe.

  Regulamin Wystawcy

   

   

  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.