+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Tworzenie miejsc pracy

  TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY

  Działanie realizowane przez Lidera projektu Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w ramach, którego udzielamy kompleksowego wsparcia, mającego na celu tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

   

  Formy wsparcia:

  • Dotacja na tworzenie nowych miejsc pracy

  • Doradztwo prawne, biznesowe na każdym etapie udziału w tym typie wsparcia

  • Doradztwo specjalistyczne

  • Wsparcie psychologa

  • Wsparcie Indywidualnego Doradcy Przedsiębiorstwa Społecznego

   

  Do korzystania z usług zapraszamy:

  Osoby prawne (podmioty/instytucje), t.j.: z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.)w przedsiębiorstwa społeczne- kościelne osoby prawne

  – jednostki samorządu terytorialnego

  – organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (wpisane do KRS), planujące ekonomizację

  – podmioty ekonomii społecznej (w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

  Osoby fizyczne/grupy założycielskie

  z terenu miasta Łodzi

  Aktualności:

  Warsztaty kompetencji społecznych dla uczestników projektu ŁOWES

  Wyniki piątego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

  Wyniki trzeciego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – 10 października 2016 r.

  Wyniki drugiego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – 3 października 2016 r.

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – 26 września 2016

  Wyniki pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Wniosków

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – 12 września 2016

  KOMISJA OCENY WNIOSKÓW – 5 września 2016

  Wyniki rekrutacji na utworzenie miejsc pracy w PS

  Wyniki oceny formalnej w ramach rekrutacji na utworzenie miejsc pracy w PS

  Rekrutacja – przyjmowanie dokumentów

  Przedłużenie terminu rekrutacji

  Spotkania informacyjne – rekrutacja do projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Doradztwo prawne i biznesowe na etapie rekrutacji

  Rekrutacja do projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej