+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Usługi inkubacyjne

  USŁUGI INKUBACYJNE

  • Wsparcie w tworzeniu nowych organizacji – prawne, księgowe, finansowe (minigranty)
  • Wsparcie w zakładaniu działalności odpłatnej i gospodarczej
  • Animacja społeczna na terenie
  • Współpraca z różnorodnymi środowiskami na rzecz rozwoju ekonomii społecznej
  • Doradztwo i szkolenia dla organizacji i aktywistów

   

  Do korzystania z usług zapraszamy:

  • Fundacje i stowarzyszenia nie prowadzące działalności odpłatnej i/lub gospodarczej
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz otoczenie podmiotów ekonomii społecznej
  • Osoby fizyczne zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej
  • Grupy nieformalne zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej

  z terenu powiatów poddębickiego, zgierskiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, m. Skierniewice.

   

  Aktualności:

  Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu „Pakty zatrudnieniowe w Polsce”

  Spotkanie konsultacyjne dotyczące programu Centrum Usług Społecznych (projekt OWES)

  WYMIENNIK PRAKTYCZNY – spotkanie dla podmiotów ekonomii społecznej w Brzezinach – projekt „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ”

  Konkurs „Aktywator Społeczny” – Wynik pracy Komisji Oceny Wniosków – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Modyfikacja wyników konkursu „Aktywator Społeczny” – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

  Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej –podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej.” (projekt OWES)

  Lista rankingowa konkursu grantowego w ramach pakietu rozwojowego pt. „Aktywator społeczny”-projekt „OWES – WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej – Finanse i ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” (projekt OWES)

  Ogłaszamy konkurs na pakiet rozwojowy „Aktywator społeczny”