Znajdź nas na facebooku

Polecamy:

"JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"

 

www.jobfirma.pl

www.jobfirma.pl/portal

 

 

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin


 
Aktualności
POSZUKIWANY LOKALNY LIDER Drukuj
21.05.2015.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, w związku z realizacją projektu „Społecznie aktywni w gminach”, poszukuje osoby zainteresowanej pełnieniem roli lidera lokalnego w swojej gminie (gminy powiatu łódzkiego wschodniego oraz powiatu brzezińskiego) w okresie czerwiec-grudzień 2015 r.

Czytaj całość…
 
Debata "Ekonomia społeczna - pomysł na biznes z ludzką twarzą" Drukuj
19.05.2015.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej z regionu łódzkiego na debatę pt. "Ekonomia społeczna - pomysł na biznes z ludzką twarzą", która odbędzie się 28 maja 2015 r. w godzinach 10:30 - 12:00 w sali 109 Wydziału Zarządzania UŁ przy ulicy Matejki 22/26 w Łodzi.

Czytaj całość…
 
Rozpoczęcie realizacji nowego projektu Drukuj
15.05.2015.

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2015 r. Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Społecznie aktywni w gminach” (realizacja zadania publicznego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2015).

Serdecznie zapraszamy do współpracy gminy powiatów:

- powiat łódzki wschodni  

- powiat brzeziński.

Gminy powiatu łódzkiego wschodniego: Andrespol, Brójce, Koluszki, Łódź-Nowosolna, Rzgów i Tuszyn

Gminy powiatu brzezińskiego: Brzeziny, Dmosin, Jeżów i Rogów, miasto Brzeziny

Głównym celem wspólnych działań jest propagowanie wśród mieszkańców gmin idei aktywnego społeczeństwa poprzez merytoryczne przygotowanie oraz umożliwienie zrealizowania inicjatywy lokalnej we współpracy z samorządem gminnym. Inicjatywa ta -  na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – będzie oparta na diagnozie potrzeb mieszkańców gminy.

 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami o projekcie

www.aktywniwgminie.pl

 
Środki z PFRON na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej dla osoby niepełnosprawnej Drukuj
09.04.2015.

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż Uchwałą NR VIII/154/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18.03.2015 roku zostały przyznane środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4.410.000 zł, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej tj. refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników , dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego w związku z kontynuowaniem działalności gospodarczej albo rolniczej, staże oraz szkolenia.

Kwota przeznaczona jest na udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na refundację wyposażenia jednego stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i jest ograniczona do 35.000 zł. W bieżącym roku PUP planuje wesprzeć zorganizowanie ok. 60 stanowisk oraz dla ok. 50 osób uruchomić środki na podjęcie działalności gospodarczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Wnioski będą dostępne w siedzibach Urzędu – ul. Milionowa 91 i ul. Kilińskiego 102/102a oraz na stronie internetowej www.pup-lodz.pl, w zakładce druki do pobrania:

- dla osób niepełnosprawnych - Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Wn-O) – pok. 134, ul. Milionowa 91, Punkt Informacyjny CAZ na I piętrze, ul. Kilińskiego 102/102a

Składanie wniosków jest możliwe jedynie w wyznaczonym terminie tj. od 20.04.2015 roku do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na powyższe instrumenty.

 
Świadczenie usług najmu lokalu biurowego - rozstrzygnięcie Drukuj
31.03.2015.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jako Zamawiający informuje, iż postępowanie w ramach zasady konkurencyjności  ogłoszone  13.03.2015 r., dotyczące najmu lokalu biurowego w ramach projektu „Ja-Ty-My” zostało odwołane na podstawie pkt. 6 zapytania ofertowego.

 
Bezpłatny wyjazd na Zgromadzenie Społeczne na Stadionie Narodowym w Warszawie Drukuj
19.03.2015.

W imieniu komitetu organizacyjnego – organizacji pracodawców osób niepełnosprawnych i organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych zapraszamy do wzięcia udziału w:

Zgromadzeniu Społecznym – w obronie miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych

które odbędzie się 26 marca 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie (sala konferencyjna La Cantina) w godzinach 11.00 – 16.00.


Celem Zgromadzenia będzie wyrażenie społecznego stanowiska wobec nieodpowiedzialnej, naszym zdaniem, inicjatywy zmian w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zaspokaja ona partykularne interesy niektórych grup przedsiębiorców reprezentowanych przez POPON i Lewiatan i grozi utratą kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy najciężej poszkodowanych osób niepełnosprawnych.

 

Ramowy program Zgromadzenia:

1. „Dlaczego bronimy artykułu 22”. Marek Łukomski - Przewodniczący PION.

2. „Perspektywy zatrudnienia chronionego w Polsce” - Przedstawiciel organizatorów.

3. „Zmiany art. 22 ustawy w oczach pracowników z niepełnosprawnością”.

Ryszard Dzik - Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”.

4. Wystąpienia zaproszonych gości.

5. Dyskusja uczestników Zgromadzenia Społecznego.

6. Przyjęcie uchwał i wniosków Zgromadzenia Społecznego.


Wyjazd:

Aleksandrów Łódzki, godz. 8.30 Dom Pomocy Społecznej (Rąbień AB 59)

Łódź, godz. 9.00 parking pod Urzędem Miasta Łodzi (ul. Zachodnia 47)

Brzeziny, godz. 9.30 Urząd Miasta Brzeziny (ul. Sienkiewicza 16)


Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o przesłanie drogą mailową na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do dnia 25.03.2015 do godz. 15.00 swojego imienia, nazwiska oraz nazwy reprezentowanej instytucji.


Ilość miejsc ograniczona!!! Udział i przejazd są bezpłatne!!!

 
Świadczenie usług najmu lokalu biurowego - zapytanie ofertowe Drukuj
13.03.2015.

W związku z realizacją projektu „JA-TY-MY” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 17 (Realizator projektu) zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na świadczenie usług najmu lokalu biurowego kod CPV 70200000-3, 70220000-9.

Niniejsze zapytanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych!

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

Termin składania ofert upływa 27.03.2015 r. o godz. 15.30 (decyduje data wpłynięcia oferty do Stowarzyszenia, adres wskazany poniżej).

Oferty wg wzoru podanego w załączeniu należy składać mailem wpisując w temacie wiadomości „oferta – usługa najmu lokalu” na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie” oferta – usługa najmu lokalu” na adres prowadzenia działalności Stowarzyszenia (adres korespondencyjny): ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź.

 

Zapytanie, szczegółowy opis, oferta


 
Świadczenie usług najmu lokalu biurowego - rozstrzygnięcie Drukuj
19.01.2015.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" jako Zamawiający informuje, iż postępowanie w ramach zasady konkurencyjności  dotyczące najmu lokalu biurowego (ogłoszone 30.12.2014 roku) nie zostało rozstrzygnięte i nie dokonano wyboru Wykonawcy.

W trakcie postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Zarząd Stowarzyszenia zdecydował, iż nie będzie prowadził punktu informacyjno - konsultacyjnego na terenie Brzezin.

 
Doradztwo Drukuj
19.01.2015.

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, realizując projekt "Ja-Ty-My" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego zaprasza wszystkie podmioty sektora ekonomii społecznej oraz zainteresowanych zagadnieniami ekonomii społecznej do punktu informacyjno – konsultacyjnego.

 

Udzielamy informacji na temat:

•    aktualnie realizowanych projektów

•    zakładania i przystępowania do spółdzielni socjalnych

•    konkursów i projektów dla podmiotów ekonomii społecznej

•    przetargów dla podmiotów ekonomii społecznej

 

Świadczymy usługi dla podmiotów ekonomii społecznej z zakresu doradztwa:

•    dot. zamówień publicznych i konkursów

•    informatycznego:

 o    wdrażania systemów CMS

 o    platformy e-learningowej Moodle

 o    Facebook

 o    YouTube

 o    e-mail marketing

 o    Word

 o    Excel

 o    PowerPoint

 o    dot. bezpieczeństwa i zagrożeń związanych z działaniem w sieci

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny pod nr tel.: 796 14 14 40 bądź mailowo ze specjalistami:

 

Dyżury specjalistów:

1) specjalista do spraw zamówień publicznych i konkursów:

poniedziałek, wtorek 8.00 – 16.00

czwartek 8.00-12.00

Maria Bogdańska ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

2) doradca informatyczny:

poniedziałek – piątek 8.00–10.00

Krzysztof Leduchowski ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

3) pracownik punktu informacyjno-konsultacyjnego

poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Dariusz Krajewski ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

Anna Bogusz ( Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )


ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z PORTALU JA-TY-MY.ORG, PROMUJĄCEGO PRODUKTY I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ Z TERENU WOJ. ŁÓDZKIEGO.

 

Podmioty zainteresowane prezentacją swoich usług na portalu proszone są o kontakt z pracownikiem punktu informacyjno–konsultacyjnego.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 422

© 2007 - 2014 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź, tel. +48 426595325 | INTR@NET