Znajdź nas na facebooku

Polecamy:

"JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+"

 

www.jobfirma.pl

www.jobfirma.pl/portal

 

 

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin


 
Aktualności
Bezpłatne usługi prawne, marketingowe i informatyczne dla PS Drukuj
27.04.2016.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedsiębiorstwa społeczne (m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), zarejestrowane na terenie subregionu II obejmującego swoim zasięgiem powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski oraz miasto Skierniewice do skorzystania z bezpłatnych usług prawnych, marketingowych i informatycznych świadczonych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej”.

 


Czytaj całość…
 
Bezpłatne roczne usługi księgowe dla PS Drukuj
27.04.2016.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zaprasza przedsiębiorstwa społeczne (m.in. spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą), zarejestrowane na terenie subregionu II obejmującego swoim zasięgiem powiaty: brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, poddębicki, skierniewicki, zgierski oraz miasto Skierniewice do skorzystania z bezpłatnych rocznych usług księgowych świadczonych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej”.

Czytaj całość…
 
Informacja o wyborze ofert Drukuj
27.04.2016.

W nawiązaniu do ogłoszonych w dniu 18 kwietnia 2016 zapytań ofertowych w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na świadczenie:

- doradztwa specjalistycznego z zakresu informatycznego,

- usług informatycznych,

Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż zakończona została procedura oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert. W wyniku procedury zostały wyłonione następujące najlepsze oferty:

 

Doradztwo specjalistyczne z zakresu informatycznego: 

Sylwester Olszewski, 17-300 Siemiatycze, Kajanka 7

Usługi informatyczne:

Sylwester Olszewski, 17-300 Siemiatycze, Kajanka 7

 
Zapytanie ofertowe - doradztwo biznesowe Drukuj
22.04.2016.

W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu biznesowego, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb: 

1. podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej
(w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne),

2. podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS),

3. osób fizycznych/grup inicjatywnymi chcącymi powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Pełna dokumentacja związana z postępowaniem dostępna jest w załącznikach.

 
Zapytanie ofertowe - doradztwo prawne Drukuj
22.04.2016.

W związku z realizacją projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa, kontraktowanego w zależności od bieżących potrzeb:

1. podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej
(w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne),

2. podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), 

3. osób fizycznych/grup inicjatywnymi chcącymi powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej.

Pełna dokumentacja związana z postępowaniem dostępna jest w załącznikach.

Zapytanie ofertowe - doradztwo prawne
 
Zapytanie ofertowe - usługi informatyczne Drukuj
18.04.2016.

W związku z realizacją projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o  przedstawienie oferty na świadczenie usług informatycznych kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej – PS). 


Pełna dokumentacja związana z postępowaniem dostępna jest w załącznikach.Zapytanie ofertowe
 
Zapytanie ofertowe - doradztwo informatyczne Drukuj
18.04.2016.

W związku z realizacją projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu informatycznego, kontraktowanego w zależności od bieżących potrzeb podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS).

Pełna dokumentacja związana z postępowaniem dostępna jest w załącznikach.


Zapytanie ofertowe
 
Informacja o wyborze ofert Drukuj
04.04.2016.
W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 15 marca 2016 roku zapytania ofertowego na świadczenie usług prawnych, księgowych, marketingowych i biznesowych w ramach projektu "OWES - wsparcie ekonomii społecznej" w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2016 Oferent - N-L-C Sp. z o.o., którego oferta na świadczenie usług księgowych otrzymała najwyższą liczbę punktów przesłał informację o odstąpieniu od podpisania umowy na świadczenie usług księgowych. 

W związku z powyższym, zgodnie z zapisami regulaminu Komisji Oceny Ofert, do podpisania umowy na świadczenie usług księgowych w ramach projektu "OWES - wsparcie ekonomii społecznej" zostaje zaproszony Oferent - I&P Finance Sp. z o.o. / Paweł Dauenhauer, którego oferta w wyniku przeprowadzonej procedury oceny formalnej i merytorycznej uzyskała drugą w kolejności liczbę punktów.   
 
Informacja o wyborze ofert Drukuj
04.04.2016.

W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 15 marca 2016 zapytania ofertowego w ramach projektu „OWES - wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania 9.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na świadczenie: doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingowego, informatycznego, księgowego i biznesowego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż zakończona została procedura oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury dotyczącej wyboru oferty na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingowego najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta przedstawiona przez Instytut Projektów i Doradztwa Agnieszka Olszewska – Łódź, Andrzeja Kmicica 13. 

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 13 z 464

© 2007 - 2015 Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” ul. Piotrkowska 17, 90-406 Łódź, tel. +48 426595325 | INTR@NET