+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  (Polski) Lider w realizacji usług i działań wspierających rozwój ekonomii społecznej.

  (Polski) Przełamujemy bariery

  (Polski) Kreujemy rozwiązania mające na celu rozwój ekonomii społecznej.
  Wspieramy organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa społeczne w tworzeniu nowych miejsc pracy, wzmacnianiu struktur, rozwijaniu kompetencji pracowników
  i kadry zarządzającej.

  Prowadzimy działania służące tworzeniu sieci partnerstw ngo, samorządów
  i przedsiębiorców.
  Animujemy i wspieramy środowiska lokalne we wdrażaniu nowych inicjatyw
  i rozwiązań.

  (Polski) Kilka faktów o naszym stowarzyszeniu

  (Polski) Pomagamy tworzyć

  (Polski) organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne

  (Polski) Organizujemy i integrujemy

  (Polski) środowiska lokalne, grupy interesariuszy, lokalnych liderów

  (Polski) Działamy profesjonalnie

  (Polski) na każdym etapie naszej pracy
  z klientem

  (Polski) Wspieramy aktywność

  (Polski) poprzez oferowany system usług
  i doradztwa

  (Polski) Wyposażamy w kompetencje

  (Polski) niezbędne w tworzeniu
  i rozwijaniu organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych

  (Polski) Dyskutujemy i planujemy

  (Polski) wspólnie z klientem szukamy nowych rozwiązań

  (Polski) Łączymy

  (Polski) organizacje, przedsiębiorstwa
  i jednostki samorządu terytorialnego w realizacji wspólnych celów

  (Polski) Tworzymy rozwiązania

  (Polski) sprzyjające aktywności i włączeniu społecznemu

  (Polski) Angażujemy się

  (Polski) w procesy kreowania nowych inicjatyw i rozwiązań

  Co inni mówią o nas
  • (Polski) Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pozytywnie ocenia działalność Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jako Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

   Dyrektor Regionalnego Centrum polityki Społecznej w Łodzi

   (Polski) Anna Mroczek
  • (Polski) Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jest dla Miasta Brzeziny ważnym partnerem w zakresie wprowadzania innowacji
   w sferze społecznej.

   Burmistrz miasta Brzeziny

   (Polski) Marcin Pluta
  • (Polski) Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” swoją działalnością
   i podejmowanymi inicjatywami przyczynia się do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.

   Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego

   (Polski) Włodzimierz Magin
  • (Polski) Współpraca ze Stowarzyszeniem Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” przebiegła w sposób profesjonalny, a zespół realizujący projekt wykazał się dużym zaangażowaniem i doświadczeniem.
   W związku z czym rekomenduję Stowarzyszenie jako godnego partnera. Charakteryzującego się profesjonalizmem obsługi i wysokim poziomem rozwoju.

   Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu

   (Polski) Marta Pietrak-Kędzierawska
  • (Polski) Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi ma przyjemność zarekomendowania Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” jako organizacji prężnie działającej na niwie potrzeb osób wykluczonych społecznie, skupiającej w swoich szeregach profesjonalnie wykształcony i oddany sprawie personel.

   Wiceprezes zarządu

   (Polski) Marzena Bednarkiewicz
  • (Polski) Realizacja projektów i działania prowadzone wspólnie ze stowarzyszeniem Wsparcie społeczne „Ja-Ty-My” przyczyniły się do upowszechnienia ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem, transferu wiedzy, dobrych praktyk, doświadczeń oraz umożliwiły promocję i kreowanie oddolnych inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej na terenie Miasta Zgierza.

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgierzu

   (Polski) Ewa Lesiak
  Contact Form