+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Relacja ŁTES

  LOGO

  „Tegoroczne Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej skupiły wokół siebie ponad pięćdziesięciu wystawców- reprezentantów ekonomii społecznej. Gościły tu spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, organizacje pozarządowe. Zebrane jednego dnia w jednym miejscu były barwną i niezwykłą wizytówką naszego regionu. Na co dzień tworzą miejsca pracy, działają na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierają przez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji, przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie. Ekonomia społeczna łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, integruje i rozwija lokalną społeczność. Tego właśnie mogliśmy doświadczyć podczas tegorocznych Targów.”

  Tomasz Musielski, Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

   

  W sobotę 02 września 2017 odbyły się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej.

   

  Organizatorami tegorocznej edycji Targów było Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” i Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, patronat nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień.

  Od 6 rano na ulicy Piotrkowskiej między ulicami Zamenhofa a Mickiewicza rozpoczęto prace przygotowujące przestrzeń uliczną dla naszych wystawców. Już od godz.10.00 prezentowali oni mieszkańcom Łodzi i gościom odwiedzającym Targi to co u nich najlepsze. 

  Części wystawienniczej towarzyszyło seminarium (odbywające się w namiocie głównym przy ul Zamenhofa od godz. 11.00) poświęcone ekonomii społecznej w naszym regionie. Redaktor Magdalena Michalak przeprowadziła rozmowy z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej, przybliżając ich działalność łodzianom. W gronie zaproszonych gości uczciliśmy 25 lecie działalności Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych.

  Pierwsza część seminarium poświęcona była na niezwykłe spotkania z najciekawszymi podmiotami ekonomii społecznej.

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Impet

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Impet

  Wśród prezentujących swoją działalność znalazło się Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Impet, które skradło nam serca swoim występem . Jak sami o sobie mówią – działają z impetem. Niedawno z wielkim sukcesem przygotowali koncert, którego premiera odbyła się na deskach łęczyckiego Domu Kultury- „Tu Tuwim. Lekcja z Julianem Tuwimem”.

  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Fiero! Spółdzielnia socjalna”

  Ewa Szmitka, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Fiero! Spółdzielnia socjalna”

   

  Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Fiero! Spółdzielnia socjalna”, zdobyła uznanie wielu zadowolonych klientów (w czasie targów ekonomii społecznej serwowali własnego wypieku pizzę). O swojej pracy na rzecz społeczności lokalnej opowiadała Prezeska spółdzielni Ewa Szmitka.Spółdzielnia socjalna Fiero to nie tylko działalność gastronomiczna – od kilku już lat jest współorganizatorem Fiero Cup-rodzinnych pikników sportowych.

   

   

  Fundacja Art of Breaking

  Krzysztof Zięba, Fundacja Art of Breaking

  Fundacja Art of Breaking – która tworzy środowisko przyjazne dla dzieci i młodzieży, kształtując ich postawy i aktywność  przez rozwój pasji jaką jest taniec. Wyjątkowi ludzie, którzy pracują tu z młodzieżą są przekonani, że każdy może zmienić swoje życie, nic nie dzieje się przez przypadek a marzenia są możliwe do spełnienia. Ilustracją ich prężnej działalności był pokaz tańca breake dance.

   

   

   

  Fundacja MADOX

  Damian Nowacki, Fundacja MADOX Design

   

  Fundacja MADOX Design w 2016 roku Madox design tworząc przedsiębiorstwo społeczne otrzymało wsparcie finansowe na  utworzenie nowych miejsc pracy. Powstają tu niebanalne kolekcje ubrań- produkowane w całości w Polsce. Firma rozwija się i cieszy rosnącym zainteresowaniem.

   

  Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

  Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

   

  Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER  przygotowało prezentację oryginalnych strojów ludowych Zespołu Pieśni i Tańca Boruta.

   

   

   

   

   

  Lesław Białecki - śpiewak operowy

  Lesław Białecki – śpiewak operowy, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

   

   

  Tuż przed oficjalnym otwarciem Targów Ekonomii Społecznej swoje wyjątkowe możliwości wokalne zaprezentował śpiewak operowy Lesław Białecki, w wyjątkowym repertuarze. Tym samym Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” akcentem kulturalnym wprowadziło gości w oficjalną część programu.

   

  sws

   

   

   

   

   

  Marszałek Województwa Łódzkiego –Witold Stępień

  Marszałek Województwa Łódzkiego –Witold Stępień

  Goście Specjalni - Panel Dyskusyjny

  Goście Specjalni – Panel Dyskusyjny

   

  W południe Marszałek Województwa Łódzkiego –Witold Stępień, uroczyście otworzył Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Swoim wystąpieniem wprowadził w temat panelu dyskusyjnego dotyczącego ekonomii społecznej w naszym regionie. Wśród  zaproszonych na Targi gości specjalnych biorących udział w panelu byli: Dariusz Klimczak (Wicemarszałek Województwa Łódzkiego),  Andrzej Kaczorowski (Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy), Krzysztof Kwiatkowski (Prezes Najwyższej Izby Kontroli), Piotr Pietrzak (Regionalne Centrum Polityki Społecznej), Agnieszka Niedźwiedzka (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, Prezes Kłosa Sp. z o.o.), Danuta Majdańska (Prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Rozsądnych Polaków), Tomasz Musielski (Prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”), Łukasz Waszak (prezes OPUS. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich), Aleksandra Podkońska (Specjalista ds. badań społecznych przedstawicielka Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO). Goście panelu dyskusyjnego dali wyraz ważności ekonomii społecznej w rozwoju rynku pracy, mówili o sukcesach i trudnościach w funkcjonowaniu podmiotów społecznych, deklarowali wsparcie. Dalsza część programu w namiocie głównym dotyczyła obchodów 25 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych (uczestniczyliśmy w  prelekcji dotyczącej sytuacji osób chorujących psychicznie i obejrzeliśmy wzruszający film, będący wizytówką działań podejmowanych przez TPN).

   

  Uczestnicy gry

  Uczestnicy gry

   

   

   

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o godzinie 15.30 rozpoczęliśmy grę rodzinną „Gdzie jest ES? W poszukiwaniu Ducha Ekonomii Społecznej”. Między namiotami wystawców krążyli uczestnicy naszej zabawy. W wyznaczonych punktach, zgodnie z planem działań wykonywali powierzone im zadania.  Bawili się świetnie. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy, rysowali, robili łyżki z sitowia. Wszyscy odnaleźli  Ducha Ekonomii Społecznej.

   

   

   

   

   

   

   

  W IMIENIU ORGANIZATORÓW ŁÓDZKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ WSZYSTKIM UCZESTNIKOM TARGÓW DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ WYJĄTKOWĄ OBECNOŚĆ NA NICH. WYDARZENIE, KTÓREGO BYLIŚMY UCZESTNIKAMI, MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA EFEKTÓW WASZEJ DZIAŁALNOŚCI DAŁY NAM CHWILE NIEZAPOMNIANYCH WZRUSZEŃ I EMOCJI. JESTEŚMY PEWNI, UDZIAŁ W TARGACH OTWORZY PRZED WAMI NOWE MOŻLIWOŚCI.

  MAMY NADZIEJĘ, ŻE ZECHCECIE BYĆ PAŃSTWO Z NAMI W KOLEJNYCH EDYCJACH ŁÓDZKICH TARGÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

  Ulica Piotrkowska

  Ulica Piotrkowska

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej były wydarzeniem towarzyszącym do Mixera Regionalnego, zorganizowane przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi.

  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.