+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Nasze jednostki

  *** Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu ***

   

  zaz łowicz

   

  Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łowiczu prowadzi działalność gastronomiczną przy ul. Powstańców 1863 r. 12 w Łowiczu prowadząc Restaurację „Kulinarne Mosty”. Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką utworzoną w celu zatrudnienia 20 osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną. W ramach swojej działalności ZAZ prowadzi rehabilitację zawodową, społeczna i leczniczą.

  www.facebook.com/zazjatymy

   

  ***

   

  *** Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Sochaczewie ***

   

  pobrane-1024x576

   

  Placówka prowadzi działalność rehabilitacyjną w formie terapii zajęciowej. Uczestnikami WTZ są osoby niepełnosprawne, które otrzymały wskazania do terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W WTZ w Sochaczewie korzysta obecnie 50 uczestników z terenu Powiatu Sochaczew. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w grupach warsztatowych.

  www.wtzsochaczew.pl

   

  ***

   

  *** Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzezinach ***

   

   

  ***

   

  *** Dzienny Dom Pomocy w Skierniewicach ***

   

  cusotwarcie010xxklowfqwibgpc785hlxs