+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej

  ŁÓDZKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ 2017

  LOGO
  patronat0

   

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych mają zaszczyt zaprosić przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, podmiotów ekonomii społecznej oraz administracji publicznej i wszystkich mieszkańców Łodzi i regionu na Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej.

   

  02 WRZEŚNIA 2017 O GODZINIE 10.00 NA ULICY PIOTRKOWSKIEJ (między ulicami Mickiewicza – Zamenhofa) ROZPOCZYNAMY ŁÓDZKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ.

  W bieżącym roku weźmie w nich  udział ponad pięćdziesiąt podmiotów ekonomii społecznej naszego regionu. Targi to wydarzenie o wyjątkowym charakterze. W jednym miejscu prezentować się będą przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne. Wszyscy działają w naszym regionie tworząc nowe miejsca pracy, działając na rzecz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem (z powodu niepełnosprawności, trudnej sytuacji życiowej, choroby), wspierając poprzez rehabilitację społeczną i zdrowotną, angażują się w różnego rodzaju inicjatywy – integrują środowisko lokalne, przeciwdziałają dyskryminacji i przełamują opory społeczne, promują postawy obywatelskie.

  Odwiedzający ŁTES będą mogli zapoznać się ze świadczonymi przez wystawców usługami. Wśród nich spółdzielnie zajmujące się gastronomią – będzie można dobrze zjeść – począwszy od pieczywa wypiekanego w piecach węglowych, po różnego rodzaju pierogi, tarty, zimne przekąski, galantyny, chłodzącą lemoniadę, słodkie desery, ciasta, ciasteczka. Nie zabraknie uczestników warsztatów terapii zajęciowej z oryginalnym pięknym rękodziełem – szkatułkami, pudełkami, serwetnikami, osłonkami, skrzyniami drewnianymi, przedmiotami codziennego użytku ze stali i miedzi. Wystawione będą meble ogrodowe wykonane z palet, rodzima kolekcja wyjątkowej odzieży, skorzystać będzie można z zabiegów fizjoterapeutycznych i porad w punktach konsultacyjnych. Dla najmłodszych przewidziano wiele konkursów, zajęcia sportowe i plastyczne, warsztaty taneczne, malowanie twarzy. Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie mają różne profile i działają w wielu branżach. Wszystkie będą  się promować i integrować rozpowszechniając swoje materiały promocyjne.

  Targom towarzyszyć będzie seminarium, podczas którego prezentować się będą Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego. Wśród nich oczywiście organizatorzy ŁTES-  obchodzące 25 lecie działalności Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

  Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień objął Patronatem Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej.

   

  Tegoroczne Targi Ekonomii Społecznej odbywać się będą w ramach Mixera Regionalnego.

  Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania stanowią wkład własny Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz zgłoszeniowy

  Regulamin Wystawcy