+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2020

   

  listownik ł

  Okres realizacji projektu 01.01.2018- 31.12.2020

   

  Głównym celem projektu jest utworzenie w okresie I. 2018 -XII. 2020 r. nowych i trwałych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (PS) w subregionie IV woj. łódzkiego (m. Łódź). Planuje się utworzenie 45 miejsc pracy w nowo powstałych PS/PES przekształconych w PS oraz miejsca pracy w istniejących PS. Realizacja celu będzie możliwa dzięki kompleksowości wsparcia, a także wsparciu dostosowanemu do zindywidualizowanych potrzeb uczestników projektu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie przez akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  W dostępie do wsparcia w zakresie tworzenia miejsc pracy w PS preferowane będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z projektów w ramach Działania IX.1, a których ścieżka reintegracji wymaga dalszego wsparcia w ramach Poddziałania IX.3.1. Wsparcie świadczone będzie w ramach: usług animacyjnych, inkubacyjnych oraz biznesowych.

  Projekt jest skierowany do grupy docelowej z IV subregionu – m. Łodzi. W przypadku osób fizycznych  które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze m. Łodzi w rozumieniu przepisów KC, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostki organizacyjne na obszarze m. Łodzi. Wsparcie świadczone jest zgodnie ze standardami AKSES oraz z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć  w  obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa; dopasowane jest do potrzeb i potencjału uczestników.

   

  Projekt realizowany jest w partnerstwie 3 OWES:

  • Fundacja INSPRO
  • Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne  „Ja-Ty-My”
  • Centrum OPUS

   

   

  Zespół projektu:

  Zarządzanie i administracja:

  Dariusz Krajewski – koordynator projektu

  Paulina Sapińska – specjalistka ds. monitoringu

  Agnieszka Kołodziejczak – specjalistka ds. pomocy de minimis

  Ida Kazimierska – główna księgowa

  Paulina Strychalska – pracownik działu księgowości

  Animacja i doradztwo:

  Małgorzata Wlaźlak – doradczyni kluczowa biznesowa/Indywidualna doradczyni PS

  Edyta Jędrzejewska – psycholog

  Agnieszka Sobczak – doradczyni kluczowa

  Emilia Pacześ – Indywidualna doradczyni PS

  Anna Niedźwiedź – Indywidualna doradczyni PS

   

   

   

  listownik ło