+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja uczestników do projektu Centrum usług Środowiskowych dla powiatu poddębickiego

  Rekrutacja uczestników do projektu Centrum usług Środowiskowych dla powiatu poddębickiego

  Rozpoczynamy rekrutację do kolejnego już projektu: Centrum Usług Środowiskowych ,,Ja-Ty-My’’ dla powiatu poddębickiego. Jeżeli jesteś osobą starszą,  z niepełnosprawnościami lub znasz taka osobę zgłoś się!

  W ramach projektu przyjmuje się następujące kryteria premiujące:

  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną
  • osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi w rozumieniu zgodnym z ICD10
  • osoby z rodzin korzystających z FE PŻ
  • osoby zamieszkujące samotnie

   

  Oferujemy pomoc osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w formie usług opiekuńczych, asystenckich oraz wsparć dodatkowych takich jak: transport specjalistyczny, dowóz ciepłego posiłku, poradnictwo specjalistyczne i inne formy wsparcia.

  Szczegółowe informacje o projekcie znajdą państwo po linkiem: https://wsparciespoleczne.pl/centrum-uslug-srodowiskowych-ja-ty-my-dla-powiatu-poddebickiego/

   

  Kontakt:

  E-mail: cucpoddebice@wsparciespoleczne.pl

  Tel. 42 307 29 09 wew. 4 wew. 1

  Biuro:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne “Ja-ty-My”

  Ul. Łęczycka 13/15,

  99-200 Poddębice