+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy OWES „Ja-Ty-My” (I nabór 2024)

  Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy OWES „Ja-Ty-My” (I nabór 2024)

   

   Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy
  w projekcie OWES „Ja-Ty-My” (region)
  I nabór 2024

   

  Już rozpoczęła się rekrutacja na utworzenie miejsc w pracy w ekonomii społecznej dla osób zamieszkałych i podmiotów zarejestrowanych na terenie jednego z 8 powiatów II subregionu województwa łódzkiego: brzezińskim, kutnowskim, łęczyckim, łowickim, poddębickim, skierniewickim, m. Skierniewice, zgierskim

   

  Można uzyskać:

  35.212,00 zł wsparcia finansowego na utworzenie 1 miejsca pracy

  do 38.700,00 zł wsparcie finansowe na utrzymanie miejsca pracy przez 12 miesięcy 

  Jeśli bliskie są Ci cele społeczne i dodatkowo masz świetny pomysł na biznes – zgłoś się do nas!

  Prócz wsparcia finansowego na utworzenie oraz utrzymanie miejsc pracy otrzymasz także profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz doradztwo z zakresu zamówień publicznych. Wszystko zostanie dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

   

   

  Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 5 czerwca 2024 r. do godz. 16:00 na adres:

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty -My”

  28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

  90 – 558 Łódź

  Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

  Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej),

  do 5 czerwca 2024 r. do godz. 16:00

  oraz elektronicznie w formie skanu na adres e-mail:

  owes@wsparciespoleczne.pl

  Formularz Rekrutacyjny wraz z załącznikami muszą być spięte w całość (np. zbindowane, zszyte lub in.), a w przypadku dokumentów wysyłanych elektronicznie – stanowić 1 plik.
  Formularz Rekrutacyjny musi być wypełniony czytelnie: komputerowo bądź maszynowo w języku polskim.

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  Formularz uczestnika projektu OWES – Osoba indywidualna

  Formularz uczestnika projektu OWES – Instytucja

  Regulamin ogólny OWES 2024-2026

   

  Dokumenty dotyczące rekrutacji do wsparcia finansowego na tworzenie miejsc pracy:

  Regulamin rekrutacji OWES

  Załącznik nr 1 Formularz Rekrutacyjny – osoby fizyczne

  Załącznik nr 2 Formularz Rekrutacyjny – osoby prawne

  Załącznik nr 3 Karta oceny formalnej

  Załącznik nr 4.1. Karta oceny merytorycznej – osoby fizyczne

  Załącznik nr 4.2. Karta oceny merytorycznej – osoby prawne

  Załącznik nr 5 Wykaz branż wykluczonych z pomocy de minimis

  Załącznik nr 6 Wykaz dokumentów potwierdzających przynależność do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym