+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż/zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzebę zajęć rehabilitacyjnych dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż/zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzebę zajęć rehabilitacyjnych dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, w związku z realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuje, że w odpowiedzi na zapytania ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na sprzedaż/zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzebę zajęć rehabilitacyjnych dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej, zostały złożone następujące oferty:

   

  Finner Polska Paweł Markiewicz, 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 18

  DecoMart Jan Nowacki, 40-871 Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 32/167

  PHU Activ Medica Aldona Rawicka, 85-552 Bydgoszcz, ul. Smętowska 19

  Oferent dokonał oceny ofert i wyboru Wykonawcy, oceniający przy ocenie ofert brał pod uwagę jeden czynnik, Cenę.

  Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:

   

  Najniższa oferowana cena brutto

  ————————————————– x 100 = punktacja ceny oferty.

  Cena badanej oferty brutto max. – 100 pkt.

   

   

  100 pkt. – PHU Activ Medica Aldona Rawicka, 85-552 Bydgoszcz, ul. Smętowska 19 – cena brutto 13 745,00 zł.

  78,41 pkt. – Finner Polska Paweł Markiewicz, 96-100 Skierniewice, ul. Sienna 18 – cena brutto 17 528,68 zł.

  75,67 pkt. – DecoMart Jan Nowacki, 40-871 Katowice, ul. Bolesława Chrobrego 32/167 – cena brutto 18 163,80 zł.

   

  Po dokonaniu oceny wybrana została oferta – PHU Activ Medica Aldona Rawicka, 85-552 Bydgoszcz, ul. Smętowska 19, która uzyskała 100 pkt.

  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Realizator projektu podpisze umowę z wybranym Oferentem.