+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe zakup wyposażenia – projekt „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Zapytanie ofertowe zakup wyposażenia – projekt „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  W związku z realizacją projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z siedzibą w Łodzi przy ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na sprzedaż/zakup wyposażenia szatni dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej .

  Szczegółowy opis przedmiotu/zakres wymagań oraz opis zadań związanych z zakupem wyposażenia szatni dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej – został przedstawiony poniżej w opisie przedmiotu zamówienia.

   Termin składania ofert upływa 29.12.2016 r. o godz. 15:00.

  Oferty wg wzoru podanego w załączeniu należy składać mailowo na adres: biuro@wsparciespoleczne.pl wpisujące w temacie wiadomości „Zakup wyposażenia szatni do ZAZ w Łowiczu”, osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie „Zakup wyposażenia szatni do ZAZ w Łowiczu” na adres 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 (decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia!).

  Aby zapewnić porównywalność wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnienia treści ofert.

  Niniejsze rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Musielski, tel. 695 14 14 06 lub e-mail: biuro@wsparciespoleczne.pl

  zapytanie-zakup-wyposazenia-zaz-lowicz

  a-zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-zakup-sprzetu-oswiadczenie-oferenta

  a-zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-wzor-oferty-na-zakup-sprzętu

  Łódź, dnia 20.12.2016 r.