+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne

  Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne

  W związku z realizacją projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług specjalistycznych informatycznych, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb:

  • podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej
   (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne),
  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą.

  Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są w załączeniu:

  01. Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne 09.2016

  02. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Szczegółowy opis – usługi informatyczne 09.2016

  03. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oferta – usługi informatyczne 09.2016

  04. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Oświadczenie Oferenta – usługi informatyczne 09.2016

  05. Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego – CV – usługi informatyczne 09.2016

  06. Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego – Wykaz zrealizowanych zamówień – usługi informatyczne 09.2016