+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki rekrutacji – Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Wyniki rekrutacji – Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO zamieszcza listy rankingowe z wynikami rekrutacji w ramach II typu usługi projektu „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W przypadku nie zakwalifikowania się do udziału w Projekcie osoby fizyczne/grupy osób fizycznych, osoby prawne/grupy osób prawnych mogą złożyć odwołanie do Realizatora projektu w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o niezakwalifikowaniu się do projektu.

  LISTA ZAKAWALIFIKOWANYCH DO BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ŁOWES – PES TWORZĄCE NOWE MIEJSCA PRACY

  LISTA ZAKAWALIFIKOWANYCH DO BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ŁOWES – NOWE PS

  LISTA REZERWOWA DO BLOKU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ŁOWES

  LISTA NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO BLOKU SZKOLENIOWO-DORACZEGO ŁOWES