+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Wyniki konkursu ofert złożonych na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa

  Wyniki konkursu ofert złożonych na świadczenie doradztwa specjalistycznego z zakresu prawa

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizator projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Informuje, że wyniku przeprowadzonej procedury wyłoniono ofertę:

  Kancelarii Adwokackiej EiM Krassowscy sp.j., 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/83 lok. 309