+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
    • Polski
    • English
  • Unieważnienie zapytania ofertowego

    Unieważnienie zapytania ofertowego

    W związku z uwidocznieniem błędu mającego istotny wpływ na ocenę złożonych ofert w ramach zapytania ofertowego dotyczącego zakupu sprzętu gastronomicznego dla potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej realizowanego w ramach projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowicz” w ramach Poddziałania IX.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” unieważnia niniejsze postępowanie.