+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej –podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej.” (projekt OWES)

  Szkolenie – „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej –podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej.” (projekt OWES)

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne zainteresowane działalnością w obszarze ekonomii społecznej z terenu powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, zgierskiego oraz miasta Skierniewice na bezpłatne 2-dniowe szkolenie pt. „Inicjowanie i tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej – podstawy prawne zakładania i funkcjonowania PES oraz źródła finansowania ich działalności statutowej” organizowane w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

  Szkolenie odbędzie się w dniach 07-08.11.2016 roku w Hotelu ECO w Łowiczu (ul. Podrzeczna 22).
  Zapewniamy:
  – nocleg w pokojach 1-2 osobowych z węzłem sanitarnym,
  – pełne wyżywienie
  – materiały szkoleniowe.

  Program szkolenia:

  DZIEŃ I – Źródła finansowania działalności statutowej podmiotów ekonomii społecznej.

  09.00 – 10.30 – Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia. Podstawowe pojęcie: ekonomia społeczna, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne. Wprowadzenie do projektów na inicjatywy oddolne. Proces pozyskiwania środków na finansowanie projektów. Mechanizm działania programów grantowych.
  10.30 – 10.45 – Przerwa na kawę
  10.45 – 12.15 – Główne programy grantowe (tj.ASOS, FIO, Grant na lepszy start, Granty z funduszu wyszechradzkiego, NCK, Ministerstwa Kultury, Kreatywnej Europy i in.- omówienie programów i dokumentów aplikacyjnych.
  Przedsiębiorczość społeczna- wyjaśnienie pojęcia ekonomia społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Omówienie zasad pozyskiwania środków na działalnie podmiotu poprzez prowadzenie działalności gospodarczej
  12.15 – 13.00 – Przerwa obiadowa
  13.00 – 14.30 – Zajęcia praktyczne. Omówienie matrycy logicznej projektu. Matryca, a wniosek aplikacyjny: jak określić problem, konstruować cel, grupę odbiorców, rezultaty. Zasady konstruowania budżetu i tworzenie harmonogramu realizacji projektu.
  14.30 – 14.45 – Przerwa na kawę
  14.45 – 16.15 – Zajęcia praktyczne.

  DZIEŃ II – Kwestie prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych

  09.00 – 10.30 – Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia. Wprowadzenie. Przedstawienie i omówienie rodzajów podmiotów ekonomii społecznej. Proces zakładania organizacji pozarządowej
  10.30 – 10.45 – Przerwa na kawę
  10.45 – 12.15 – Omówienie statutu organizacji pozarządowych. Jego funkcje i elementy, w kontekście zmian w ustawie o organizacjach pozarządowych, które weszły w życie w maju 2016 roku.
  12.15 – 13.00 – Przerwa obiadowa
  13.00 – 14.30 – Zakres obowiązków i zadań poszczególnych ciał statutowych w organizacjach pozarządowych
  14.30 – 14.45 – Przerwa na kawę
  14.45 – 16.15 – Obowiązki stowarzyszeń i fundacji : sprawozdania, terminy przekazania

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.11.2016 do godz. 12:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl

  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

   

  Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.