+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  29.11.2016 r. Szkolenie „Podnoszenie kompetencji pracowników PES. Pozyskiwanie środków finansowych (grantów) na działalność statutową organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.” (projekt OWES)

  29.11.2016 r. Szkolenie „Podnoszenie kompetencji pracowników PES. Pozyskiwanie środków finansowych (grantów) na działalność statutową organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw społecznych.” (projekt OWES)

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących odpłatną działalność statutową lub działalność gospodarczą z terenu powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, zgierskiego oraz miasta Skierniewice na bezpłatne jednodniowe szkolenie pt. „Pozyskiwanie środków finansowych (grantów) na działalność statutową organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych”  organizowane w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

  Szkolenie odbędzie się w dniu 29.11.2016 roku w Hotelu Stacja Kutno, ul. Łąkoszyńska 127, Kutno

  Zapewniamy:
  – pełne wyżywienie
  – materiały szkoleniowe.

   

  Program szkolenia:
  Godzina

  Temat

  10.00 – 11.30

  Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia. Wprowadzenie do projektów na inicjatywy oddolne. Proces pozyskiwania środków na finansowanie projektów. Mechanizm działania programów grantowych.

  11.30 – 11.40

  Przerwa na kawę

  11.40 – 13.10

  Główne programy grantowe (tj. ASOS, FIO, Granty z funduszu wyszechradzkiego, NCK, Ministerstwa Kultury, Kreatywnej Europy i in. – omówienie programów i dokumentów aplikacyjnych)

  Przedsiębiorczość społeczna- wyjaśnienie pojęcia ekonomia społeczna i przedsiębiorstwo społeczne. Omówienie zasad pozyskiwania środków na działalnie podmiotu poprzez prowadzenie działalności gospodarczej

  13.10 – 13.50

  Przerwa obiadowa

  13.50 – 15.20

  Zajęcia praktyczne. Omówienie matrycy logicznej projektu. Matryca, w wniosek aplikacyjny: jak określić problem, konstruować cel, grupę docelową, rezultaty. Zasady konstruowania budżetu i tworzenie harmonogram realizacji projektu.

  15.20 – 15.30

  Przerwa na kawę

  15.30 – 17.00

  Zajęcia praktyczne.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.11.2016 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl


  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela 
  Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY