+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  10.03.2017 r. Szkolenie „Wiosenne obowiązki w organizacjach pozarządowych” (projekt OWES)

  10.03.2017 r. Szkolenie „Wiosenne obowiązki w organizacjach pozarządowych” (projekt OWES)


  notebook-336634_1920

  Szkolenie 10.03.2017 r.

  Wiosenne obowiązki w organizacjach pozarządowych

  • Jeśli jesteś przedstawicielem organizacji pozarządowej prowadzącej działalność odpłatną lub działalność gospodarczą z terenu powiatów: poddębickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, łowickiego, zgierskiego, brzezińskiego, skierniewickiego lub z miasta Skierniewice.
  • Chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacjach pozarządowych.
  • Chcesz nauczyć się wypełniać formularz sprawozdania finansowego oraz CIT 8

   

  TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE!!

  Termin szkolenia: 10 marca 2017 r. godzina 9:00 – 16:00

  Miejsce szkolenia” Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego

  Ul. Wyszyńskiego 11, Kutno

  PROGRAM SZKOLENIA

  Wiosenne obowiązki organizacji pozarządowych”

  Godzina

  Temat

  08:45 – 09:00 Rejestracja uczestników
  09:00 – 10:30

  Przywitanie grupy. Wprowadzenie i omówienie głównych celów szkolenia.

  Dokumentacja księgowa jednostki.

  Obowiązki sprawozdawcze organizacji pozarządowych- Kto? Co? Do kogo? Kiedy?

  10:30 – 10:45

  Przerwa kawowa

  10:45 – 12:15

  CIT 8- obowiązkowy w każdej organizacji. Omówienie formularza – krok po kroku.

  Załączniki CIT 8/0 oraz CIT – D

  12:15 – 12:45 Przerwa obiadowa
  12:45 – 14:15
  Rodzaje sprawozdań finansowych.

  Omówienie formularzy sprawozdań finansowych

  14:15 – 14:30
  Przerwa kawowa
  14:30 – 16:00 Omówienie formularzy sprawozdań finansowych CD.

  Zatwierdzanie sprawozdania finansowego. Wzory dokumentów: uchwała, protokół.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trener:  Aleksandra Kurczewska
  Współwłaścicielka kancelarii, świadczy na co dzień usługi doradztwa podatkowego w Łodzi i na terenie całego kraju. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i księgowości.
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zdała egzamin uprawniający do wykonywania zawodu doradcy podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Od 1998 roku wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 04953.
  Wykładowca na Studiach Podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Współpracowała przy opiniowaniu projektów aktów prawnych Rady Ministrów i Sejmu.
  Z rekomendacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych mianowana przez Ministra Finansów członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego III i IV kadencji.
  Autorka licznych publikacji z różnych dziedzin prawa podatkowego, postępowania podatkowego i księgowości.

   

   

  Zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Wyżywienia
  • Zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

   

  Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2017 do godz. 16:00 na adres mailowy: aklos@wsparciespoleczne.pl lub dostarczenie w formie papierowej do biura projektu: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „ Ja – Ty – My”: 90 -558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73


  W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednej organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego.
  Szczegółowych informacji na temat szkolenia udziela Pani Agata Kłos – animatorka lokalna, pod numerem telefonu 510 048 638

   

  Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.