+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Spotkania informacyjne – rekrutacja do projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Spotkania informacyjne – rekrutacja do projektu Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w partnerstwie z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Fundacją Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO informuje, że w dniach 07, 10 oraz 17.06.2016 o godzinie 11:00 w siedzibie Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” – Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, odbędą się spotkania informacyjne, na których zostaną przedstawione szczegółowe informacje na temat regulaminu i wymogów rekrutacji dotyczących udzielania wsparcia w formie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w ramach projektu „Łódzki Ośrodek Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.