+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Rekrutacja do projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Rekrutacja do projektu „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu”

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” realizator „Zakład Aktywności Zawodowej ZAZ w Łowiczu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w terminie od 15 listopada do 13 grudnia 2016 r. prowadzić będzie rekrutację dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu łowickiego chcących  podjąć pracę w nowopowstałym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łowiczu. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej rekrutacji znajdą Państwo w załączonym Regulaminie.

  formularz-zgloszeniowy-zaz-wraz-z-oswiadczeniami

  regulamin-zaz