+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
    • Polski
    • English
  • Modyfikacja wyników konkursu „Aktywator Społeczny” – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

    Modyfikacja wyników konkursu „Aktywator Społeczny” – projekt „OWES – wsparcie ekonomii społecznej”

    W związku ze zgłoszeniem uwag do przeprowadzonej w ramach konkursu na pakiet rozwojowy „Aktywator Społeczny” oceny formalnej, Komisja Oceny Wniosków uchyla wyniki ww. oceny opublikowane w dniu 13 października 2016 r. W związku z powyższym KOW w najbliższych dniach dokona ponownej oceny nadesłanych w konkursie wniosków.