+48 796 141 440  biuro@wsparciespoleczne.pl
  • Polski
  • English
 • [wpa_toolbar]

  Doradztwo prawne i biznesowe na etapie rekrutacji – Subregion

  Doradztwo prawne i biznesowe na etapie rekrutacji – Subregion

  Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” informuje, iż w ramach prowadzonej rekrutacji dla osób fizycznych i prawnych chcących utworzyć nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych oferujemy bezpłatne doradztwo biznesowe i prawne.

  Poniżej zamieszczamy miejsca oraz terminy dyżurów doradców.

   

  Doradztwo biznesowe

   

  Poniedziałek – 13.06.2016

  Zgierz, godz. 9:00-12:30 – Punkt konsultacyjno-doradczy – ul. Długa 16

  Łęczyca, godz. 13:30-17:00 – Starostwo powiatowe (I p. sala 14) – pl. Tadeusza Kościuszki 1

   

  Środa – 15.06.2016

  Brzeziny, godz.9:00-12:30 – Punkt konsultacyjno-doradczy – ul. Staszica 10 (Sklep Charytatywny)

  Skierniewice, godz. 13:15-17:15

  Łowicz, godz.17:45-20:15 – Sala konferencyjna – ul. Kaliska 5

   

  Piątek – 17.06.2016

  Poddębice, godz.9:00-12:30 – Dom Kultury i Sportu – ul. Mickiewicza 9/11 („Pałac”, I p.)

  Kutno, godz. 13:30-17:00 – Starostwo powiatowe – ul. Tadeusza Kościuszki 16

   

  Doradztwo prawne

   

  Piątek – 10.06.2016

  Brzeziny,  godz. 14:30-17:00 – Punkt konsultacyjno-doradczy – ul. Staszica 10 (Sklep Charytatywny)

   

  Piątek – 17.06.2016

  Łęczyca, godz. 11:00-14:30 – Starostwo powiatowe (I p. sala 14) – pl. Tadeusza Kościuszki 1

  Kutno, godz. 16:30-19:00 – Punkt konsultacyjno-doradczy – ul. Długa 16

   

  Poniedziałek – 20.06.2016

  Zgierz, 9.00-12.30 – Punkt konsultacyjno-doradczy – ul. Długa 16

  Skierniewice, 13.30-17.00 – 

   

  Wtorek – 21.06.2016

  Łowicz, godz. 11:00-15:30 – Sala konferencyjna – ul. Kaliska 5

  Poddębice, godz. 16:00-19:30 – Dom Kultury i Sportu – ul. Mickiewicza 9/11(„Pałac”, I p.)

   

  Doradztwo udzielane jest w ramach projektu „OWES – wsparcie ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.